Poustevník Kontakty
Šerm Galerie
Tanec interní sekce pro členy Nabídka
Divadlo Ohńovka

Aktuality

7.2.2016
Aktualizace nabídky vystoupení

11.1.2016
Přidali jsme nabídku na plesovou sezónu 2016

Zajímavé odkazy

Poustevnický facebook
Brodec
SPolek 1645


    Spolek Poustevník byl založen v roce 1997 skupinou amatérských divadelníků. Prostřednictvím historických divadelních her, šermířských soubojů a dobových tanců, přibližujeme divákům život v období gotické a renesanční kultury.


AKTUÁLNĚ NABÍZÍME


    Při tvorbě vystoupení klademe důraz na co nejpřesnější respektování dochovaných historických pramenů a to nejen v oblasti odívání, doplňků a výzbroje, ale také v samotném podání historické látky.

    Ve spolupráci s dalšími skupinami se účastníme městských slavností, festivalů, soukromých akcí doma i v zahraničí a také se podílíme na jich organizování. Snažíme se svojí činností pomáhat státním i soukromým organizacím při oživování historických památek.    Naše projekty jsou realizovány za laskavé podpory Statutárního města Brna.

Těšíme se na spolupráci ...